Davranış Etkisi

YM-Etki, davranış etkisi yaratan güvenilir reklam araçları sağlar, kapıdan kapıya tanıtım, dağıtım ve satış aktiviteleri düzenler,
veri tabanları geliştirir ve bütünleşik pazarlama kampanyaları gerçekleştirir.

Çok şubeli kurumlarda kurumsal kimliğin tüketici ile karşılaştığı noktalardaki
uygulamaları denetler, gelişimine destek olur.