YM-Etki; Davranış Etkisi

YM- Etki, Müşterilerimiz için davranış etkisi yaratmayı esas alan yeni nesil bir temas yönetim şirketidir.  Yeni iletişim mecraları geliştirir, doğrudan ve veritabanı bazlı pazarlama hizmetleri verir, tüketicilerin eksiksiz kurumsal kimlik uygulamaları ile karşılaşmasını sağlayacak denetimleri ve geliştirmeleri yapar.

Homeboard New, Liftboard, Siteboard İle Evde Etki

YM – Etki yeniden lansmanını yaptığı Homeboard new ile yüksek gelir grubundaki 120 bin kişiye doğrudan erişim olanakları sunar. Özel sitelelerle münhasıran anlaşmalıdır. LED ışıklı asansör çerçeveleri ile marka erişimini tamamen özelleştirir. Büyük sitelerin bahçelerindeki raketlerle markaların müşteri ilişkisini samimileştirir.

Kapıda Tanıtım- Dağıtım-Satış

YM- Etki  özel sitelerde bütün iletişim ve dağıtım faaliyet haklarını münhasıran almıştır. Böylece, ailelere yönelik temiz bir ürün dağıtım olanağı sunar. Aynı yerlerde yeni pazarlama aktiviteleri gerçekleştirir.

YM-Etki, anlaşmalı siteleri dışında Türkiye’nin 81 ilinde kapıdan kapıya yaratıcı tanıtım uygulamaları ve ürün satışı konusunda uzman bir sisteme, güçlü deneyime ve uygulayıcılara sahiptir.

Kurumsal Kimlik Uygulama Denetimi Ve Geliştirmesi

YM- Etki, çok şubeli Şirketlerin müşterilerle temas ettikleri noktalardaki kurumsal kimlik uygulamalarının standarlara uygun olmasını denetler, çalışanları eğitir ve uyumu raporlar. Standartların dökümante edilmesine ve geliştirilmesine destek olur. Özel günler başta olmak üzere şubelerde yaratıcı iletişim uygulamaları yapar.

Yeni temas noktası çözümleri ve  yaratıcı evde etki kampanyaları için birlikte düşünmeye hazırız.

Bütünleşik Pazarlama Kampanyaları

YM – Etki, sahip olduğu butik çağrı merkezini, yüzyüze erişim olanaklarını ve veri tabanı yönetim kapasitesini sitelerle yaptığı anlaşmalarla bütünleştirerek markalar için etkin bütünleşik kampanyalar yürütür.

Veri Tabanı Oluşturma-Doğrudan Pazarlama

YM – Etki,  hedef kitlelere  yönelik veri tabanı oluşturur, bunları doğrudan pazarlamaya olanak verecek şekilde segmente eder, ve bu veriler üzerinden pazarlama kampanyaları yürütür.

a Zet Yaratici Girisimler Initiative